Regulamin Sklepu internetowego projektu
Edukacja Żywieniowa.PL

Regulamin

Wstęp
Regulamin sklepu internetowego prowadzonego przez SKCSR-Sylwia Krupa ul. Ludwika Kondratowicza 17/165, 03-242 Warszawa działające na podstawie wpisu do Rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonego przez Ministra Gospodarki. NIP PL: 113-213-92-38, REGON 382044464
1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje zamówienia w sklepie.
2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
3. Regulamin – zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego edukacjazywieniowa.pl/sklep
4. Sklep internetowy – serwis internetowy dostępny pod www.edukacjazywieniowa.pl/sklep, za pośrednictwem którego klient może w szczególności składać zamówienia;
5. Towar – produkty prezentowane w sklepie;
6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy SKCSR-Sylwia Krupa, a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
7. Ustawa o uprawnieniach konsumenckich – ustawa z dnia 30 maja 2014r o prawach konsumenta
8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
9. Zamówienie – oświadczenie woli klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży
10. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej nie związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
I. Informacje ogólne
1. Sklep internetowy prowadzony jest przez SKCSR-Sylwia Krupa ul. Ludwika Kondratowicza 17/165, 03-242 Warszawa działające na podstawie wpisu do Rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonego przez Ministra Gospodarki. NIP: 113-213-92-38, REGON 382044464 zwaną dalej sprzedającym.
2. Do korzystania ze sklepu internetowego sklep.edukacjazywieniowa.pl wymagany jest komputer z dowolnym systemem operacyjnym, przeglądarką stron internetowych, kartą graficzną i monitorem o minimalnej rozdzielczości 800×600 i wyświetlającymi 256 kolorów oraz klawiaturą i urządzeniem
wskazującym.
3. Osoby korzystające ze strony www.edukacjazywieniowa.pl/sklep nie mogą dostarczać ani rozpowszechniać za jej pośrednictwem treści o charakterze bezprawnym.
4. SKCSR-Sylwia Krupa – właściciel Sklepu Internetowego edukacjazywieniowa.pl/sklep prowadzi sprzedaż towarów i usług za pośrednictwem sieci internet. Wszelkie ceny podane na stronach sklepu są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Skrót KGO oznacza koszt gospodarowania odpadami wliczony w cenę produktu.
5. Umowa kupna-sprzedaży zawarta zostaje z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail w której sprzedający potwierdza przyjęcie zamówienia.
6. Dodatkowych informacji sprzedający udziela telefonicznie pod numerem +48 510-210-618 (koszt
połączenia według taryfy operatora) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej:  info@edukacjazywieniowa.pl
II. Poufność i Bezpieczeństwo Transakcji
1. Firma SKCSR-Sylwia Krupa stosuje wszystkie możliwe systemy zabezpieczenia danych osobowych
klientów sklepu. Przesyłanie danych osobowych podczas rejestrowania w Sklepie, podczas dokonywania
zakupów oraz podczas logowania przesyłane są szyfrowanym połączeniem. Zbiór danych osobowych
Klientów sklepu został zarejestrowany w GIODO,
2. Dokładane są najwyższe starania do zabezpieczenia danych osobowych klientów Sklepu przed
nieautoryzowanym dostępem zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883).
3. Każdy Klient dysponuje prawem wglądu do swoich danych, poprawienia ich oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania. W przypadku żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych są one usuwane z bazy danych sklepu. W tym celu należy złożyć pisemne oświadczenie wysłane na adres email: info@edukacjazywieniowa.pl, lub pocztą na adres: SKCSR-Sylwia Krupa ul. Ludwika Kondratowicza  17/165, 03-242 Warszawa
III. Warunki sprzedaży
1. Zamówienia można składać poprzez sklep internetowy, drogą mailową: info@edukacjazywieniowa.pl, lub telefoniczną +48 510-210-618 (koszt połączenia według taryfy operatora).
2. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 13:00, w soboty, niedziele oraz w święta będą
rozpatrywane w pierwszym następującym po nich dniu roboczym.
3. Warunkiem przyspieszającym realizację zamówienia jest podanie aktualnego numeru telefonu i adresu email – do potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Zamawiający zostanie poinformowany o jego przyjęciu telefonicznie lub/i poprzez e-mail.
4. Zamawiający posiadający skrzynkę e-mail będą informowani o statusie zamówienia pocztą elektroniczną.
Ceny wszystkich towarów znajdujących się w sklepie wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek
VAT. Ceny nie zawierają kosztów przesyłki. Informacja o kosztach wysyłki zawarte są na stronie
informacyjnej Koszty przesyłki.
5. Sprzedawane są jedynie towary będące w magazynie w momencie składania zamówienia. Informacja o dostępności znajduje się na stronie każdego przedmiotu.
6. Do każdej przesyłki dołączany jest dowód zakupu (faktura VAT lub paragon fiskalny). W przypadku, gdy Zamawiający jest płatnikiem podatku VAT i chce otrzymać fakturę powinien wysłać o tym informację, np. e-mailem bezpośrednio po dokonanym zakupie podając niezbędne dane.
7. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczanie towaru bez wad.
IV. Wysyłka
1. O wysyłce towaru wraz z podaniem jej numeru nadania informujemy mailem.
2. Sprzedający realizuje zamówienia dostarczane wyłącznie na terytorium Polski.
3. Koszty przesyłki zawsze znajdują się na stronie z opisem towaru – w przypadku zakupu kilku przedmiotów koszt przesyłki ustalany jest na podstawie sumarycznej wagi.
4. Przesyłka pocztowa priorytetowa Pocztą Polską w ciągu 3-4 dni roboczych, natomiast przesyłka
ekonomiczna Pocztą Polską w ciągu 3-6 dni roboczych, przesyłka do paczkomatu w ciągu 3-4
dni roboczych.
5. W przypadku znacznego opóźnienia w dostawie prosimy o kontakt w celu ustalenia, co jest przyczyną
braku dostawy. W każdym przypadku staramy się pomóc w ustaleniu gdzie znajduje się przesyłka.
6. Zamówiony towar wysyłamy za pośrednictwem:
• Poczty Polskiej
• Paczkomatów 24/7
V. Płatności
1. Należność za zamówiony towar Kupujący może uregulować przy odbiorze przesyłki lub dokonując
przedpłaty na nasze konto albo dokonując płatności za pośrednictwem serwisu Tpay.com. Przelew na
konto oraz płatność za pośrednictwem serwisu Tpay.com powinny nastąpić w terminie do 7 dni od daty
złożenia zamówienia.
2. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Tpay.com
VI. Reklamacje i zwroty
1. Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem
info@edukacjazywieniowa.pl, lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona
reklamacja powinna zawierać co najmniej:
• imię, nazwisko, adres, adres e-mail
• datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
• przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
• wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
2. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
3. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej formie.
4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.
5. Na podstawie przepisów o prawach konsumentów, konsument ma prawo zwrotu zakupionego towaru w terminie 14 dni od daty jego otrzymania, bez podawania przyczyny. W tym celu należy złożyć pisemne
oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość. W razie odstąpienia od umowy, umowa
jest uważana za niezawartą. Wzór oświadczenia o odstąpienia od umowy stanowi załącznik do ustawy o
prawach konsumenta. Można pobrać wzór klikając na WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD
UMOWY
6. Konsument zwróci rzecz Sprzedawcy (lub osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru)
niezwłocznie, jednak nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że
Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy
przed jego upływem.
7. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży rzeczy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy odpowiadające najtańszemu oferowanemu przez Sprzedawcę sposobowi dostarczenia, o ile ma to zastosowanie. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.  Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru oraz jest odpowiedzialny tylko za zmniejszenie jego wartości wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
9. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorcy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
• świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta,
który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez
przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
• w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe
dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
• dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
• o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie
świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od
umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszystkie sprawy sporne strony będą się starały rozwiązać na drodze polubownej a w razie, gdy
porozumienie takie nie będzie możliwe, spór rozstrzygać będą właściwe polskie sądy powszechne.
2. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania
reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem:  http://www.uokik.gov.pl, w zakładce
„Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa
polskiego.
4. Wszystkie nazwy towarów oraz znaki towarowe należą do ich prawnych właścicieli i na stronach sklepu SKCSR-Sylwia Krupa, zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.
Oprogramowanie sklepu: Studio Mia
Dostawa
Przesyłki dostarczane są za pomocą:
1. Poczty Polskiej
– przesyłka ekonomiczna: czas dostawy 2-5 dni robocze
– przesyłka priorytetowa: czas dostawy 1-2 dni robocze
2. Paczkomatów 24/7
– czas dostawy: 1-2 dni robocze